Aktuality

STAVBOU ROKA 2015 SA STALA CITY ARENA

12. 4. 2016

Multifunkčný komplex vyhlásila za stavbu roka odborná porota spomedzi jedenástich súťažiacich stavieb. Celý komplex tvorí štadión a nákupné centrum.

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.

Pre City Arena to je druhé prestížne ocenenie v krátkom čase. Už skôr zaradil portál stadiumdb.comŠtadión Antona Malatinského k 22 najkrajším novým štadiónom na svete.

„Som veľmi rád, že si CITY ARENA získala nielen srdcia Trnavčanov a, prostredníctvom národného futbalového štadióna, srdcia slovenských futbalových fanúšikov, ale aj priazeň odbornej verejnosti. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa jej výstavbe podieľali, najmä však Vláde SR, Slovenskému futbalovému zväzu, Mestu Trnava a generálnemu dodávateľovi stavby, firme Strabag. Patrí im jedno veľké ĎAKUJEM! Treba však jasne povedať, že táto stavba by nikdy nevznikla bez zásadného rozhodnutia hlavného akcionára spoločnosti City Arena, pána Vladimíra Poóra,“ uviedol autor architektonického riešenia Ing. Arch. Pavol Adamec.

Okrem hlavnej ceny získala City Arena aj ďalšie dve. Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie a Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za najlepšie projektové riešenie stavebného diela.